Категории

Най-продавани

MANNOL M-40 Lubricant

MANNOL M-40 Lubricant

Цена: 6.00лв.
MANNOL 9932 Rust Dissolver

MANNOL 9932 Rust Dissolver

Цена: 7.00лв.
MANNOL 9918 2K-PUR

MANNOL 9918 2K-PUR

Цена: 6.00лв.

Политика за личните данни

Европейският съюз прие нови правила за защита на личните данни - GDPR (General Data Protection Regulation). Те влизат в сила от 25 май 2018г. Съгласно тях ние обновихме нашата "Политика за защита на личните данни". В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. Ние изпращаме информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности на основание дадено от Вас изрично съгласие при регистрацията или абонамента си . Моля, ако искате да промените тези настройки, да го направите от профила си , като уточните какви типове писма желаете да получавате или пък не желаете да получавате нищо. Не пропускайте да прочетете обновената ни "Политика за защита на личните данни", за да се запознаете с промените. Не пропускайте да обновите абонамента си от Вашия профил (необходимо е първо да се логнете).

Съгласно общите условия за ползване на сайта autoforce.com, той се управлява от ET Интерхим-Л.Мишев, който се явява в ролята на администратор на личните данни на потребителите на сайта. ЕТ Интерхим-Любомир Мишев отговаря за администрирането на офертите за стоки и услуги. Вие може да упражнявате своите права по Общия регламент за защита на данните по отношение на всеки и срещу всеки администратор. Запитвания и искания изпратени чрез формата за контакт на сайта или посредством друг общ канал за комуникация ще бъдат обработвани от "ЕТ Интерхим-Любомир Мишев” Информация относно Администратора на лични данни Наименование:"ЕТИнтерхим–ЛюбомирМишев ЕИК/БУЛСТАТ:115834115 Седалище и адрес на управление: гр.Перущица ул.Свещ.Петър Велчев” 3 Адрес за кореспонденция: гр.Перущица ул.Свещ.Петър Велчев 3 E-mail: autoforce@abv.bg Телефон:0899928350 Уеб сайт https://autoforcbg.com Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:029153518 Интернет страница: www.cpdp.bg "ЕТ Интерхим-Любомир Мишев” наричан по-долу за краткост „Администратор“ осъществяват дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от „Администратора“ и правата, които имате във връзка с тази обработка. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта за групово пазаруване https://autoforcebg.com (наричан по-долу за краткост сайта) на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание: • Изрично получено съгласие от Вас като клиент; • Изпълнение на задълженията по договори за покупка на ваучери за стоки/услуги и/или на задълженията по общите условия за ползване на сайта; • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора; • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна; Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта за групово пазаруване https://autoforcebg.com за сключване на договори от разстояние с търговци, публикували оферти на сайта, включително за следните цели: • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на сайта; • индивидуализация на страна по договора; • счетоводни цели; • статистически цели; • защита на информационната сигурност; • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга или доставяне на съответната стока; • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание. (2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; • ограничение на целите на обработване; • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; • точност и актуалност на данните; • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. (3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме Чл. 3. (1) Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели: • Регистрация на клиент и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на сайта за закупуване на ваучери за стоки и услуги и предоставяне на данни за контакт на търговците за извършване на доставка на закупени стоки и предоставяне на услугата по закупените ваучери. Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта е задължителна стъпка от предоставянето на услугата; • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават; • Упражняване право на отказ, анулация или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ, анулиране на резервация или рекламация от клиента за стоките/услугите по закупените ваучери, по отношение на които може да се упражнят тези права. (2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: • разкриват расов или етнически произход; • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. (3) Личните данни се събират от Администратора от лицата, за които се отнасят. (4) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. (5) Администраторът не събира данни за лица под 18 години. Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания: • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.) o Цел, за която се събират данните: 1. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него; 2. За целите на регистрация на потребител във връзка с намерението му за закупуване на ваучер(и); 3. За изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности. o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в сайта, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR. • Данни във връзка с покупка на ваучер (имена, телефон, адрес и др.) o Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения по договор за покупко-продажба на ваучер(и) за стоки и/или услуги. o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и закупуването на ваучер, Вие влизате в договорни отношения, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. • Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви във Facebook) o Цел, за която се събират данните: 1. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него; 2. За целите на регистрация на потребител в сайта. o Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в сайта чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Срок на съхранение на личните ви данни Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). (2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на сайта, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. (3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго. (4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в сайта. Чл. 6. (1) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор. Предаване на Вашите лични данни за обработване Чл. 7. (1) Администраторът предава част или всички Ваши лични данни на търговеца, предлагащ стоката / услугата по закупен от вас ваучер. (2) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). (3) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст. (2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в сайта, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате сайта и предлаганите оферти или да направите нова регистрация. (4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката. (5) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. (6) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент. Право на достъп Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. (3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. Право на коригиране или попълване Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора. Право на изтриване („да бъдеш забравен“) Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно; • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца (по чл. 8, пар. 1 от GDPR). (2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва: • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. (3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация: • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес; • техническа информация за функционирането на сайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност; • електронна поща, с която сте извършили регистрация в сайта. (4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки: • Да подадете заявка чрез профила си в сайта или по имейл; • Да представите уникален идентификационен код за извършване на действието, който ще Ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, свързан с направената регистрация в сайта; • Да се легитимирате като притежател на акаунта; (5) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3. (6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката. (7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате сайта и предлаганите оферти или да направите нова регистрация. (8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. Право на ограничаване Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато: • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси. (2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Администраторът ще преустанови обработката на вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в сайта. Право на преносимост Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора и ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора: • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор; • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. (2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл. Право на получаване на информация Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Право на възражение Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако: • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. Лица, на които се предоставят личните ви данни Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на следните обработващи лични данни: • Търговци, предоставящи стоки/услуги, чрез оферти публикувани на сайта за изпълнение на задълженията им по доставяне стоки или предоставяне на услуги по закупени ваучери Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (използвайки посочените в началото координати). Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация или чрез функционалностите във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита. Чл. 22. Администраторът може да изменя политиката за защита на личните данни, като публикува съобщение за това на сайта си. Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка – Приложение № 1 Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен - Приложение № 2 Искане за преносимост на лични данни - Приложение № 3 Искане за коригиране на данни - Приложение № 4 Последна актуализация на документа: 24.05.2018г. - GDPR

Количка

Количката е празна.

Валути